Kosignaler

Vad är kosignaler? Dina kor ger dig hela tiden signaler om sin hälsa och sitt välbefinnande. Detta gör de genom sitt beteende, sin attityd, sitt kroppsspråk och sitt hull enligt BCS (body condition score). Du kan använda dig av dessa signaler för att optimera dina resultat. Börja med att observera, söka efter orsaker och vidta positiva åtgärder för att korna ska må bra och därmed gynna din mjölkproduktion. Öva dig på att observera, utvärdera och finna lösningar.

Temperatur

En kos kroppstemperatur bör ligga mellan 38 och 39 °C. Kalla öron kan vara en indikation på mjölkfeber och problem med blodcirkulationen.

Ben

Klövröta eller sulblödning orsakas oftast av problem med underlag eller strömaterial, felaktigt justerad ladugårdsutrustning och/eller infekterade klövar.

Idissling

En ko ska idissla i sju till tio timmar per dag och 40 till 70 gånger på varje tugga. Om det tar mindre tid kan det tyda på för små givor.

Våm

Våmmen ska vara fylld med foder. Vänster sida av kons mage ska bukta ut. Om du trycker med knytnäven mot våmmen ska den dras samman omkring 10 till 12 gånger inom fem minuter.

Alert

En frisk ko ser alert och kraftfull ut, med glänsande päls och full mage.

Nacken

Om nacken är svullen beror det oftast på att en fodergrind är för låg eller på felaktigt justerad ladugårdsutrustning.

Klövar

Friska kor står rakt och stilla när de äter. Om de lutar eller haltar när de går är det ett tecken på dålig klövhälsa pga. dåliga givor, dåliga golv eller brist på klövbehandling.

Juver

För att bedöma juverhälsan bör du undersöka spenarna noggrant efter mjölkningen. Friska spenar är elastiska och naturfärgade. Dålig juverhälsa kan orsakas av hygienproblem, felinstallerad mjölkningsutrustning eller otillräckliga fodergivor.

Gödsel

Avföringen ska inte vara för tjock eller för tunn och aldrig innehålla osmälta partiklar.

Andning

En ko andas normalt mellan 10 och 30 andetag i minuten. Snabbare andning indikerar värmestress eller smärta och feber.

Källa: Hulsen, Jan, Cow Signals, VetVice

DeLaval comfort triangle

Cow comfort

Länge leve kon!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.