Kalvhantering

Kons livstidsproduktivitet startar när kalven föds

Ju bättre start i livet du ger dina kalvar, desto större sannolikhet är att de kommer att växa till friska, produktiva och lönsamma tillgångar. Det framtida resultatet på din mjölkgård är beroende av hur väl du lyckas med din kalvuppfödning.

Naturligvis är det inte riktigt så enkelt. Det blir utmaningar vad gäller hälsa, utfodring och produktivitet genom en mjölkkos liv – men perioden innan kalven föds och dess första sex månader i livet har de största utmaningarna.

Väl utvecklade kvigor blir lättare dräktiga, producerar mer mjölk under sin första laktation och lever längre.

Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om kalvuppfödning för de olika kritiska utvecklingsperioderna. Du kan också läsa vår omfattande "Calf Management booklet" för att få ännu djupare information.

  • Före födseln
  • Vid födseln
  • Den första dagen
  • Den första veckan
  • Den första månaden
  • Den andra månaden
  • Tredje till sjätte månaden

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.