Diskning

Diskning innebär att ta bort mjölkrester från alla delar i mjölkningsanläggningen som har kontakt med mjölken. Om denna process inte genomförs kommer mjölkkvaliteten att försämras och inverka negativt på all  mjölk som sedan passerar genom mjölkningssystemet. För att säkerställa toppkvalitet på mjölken måste detta undvikas.

Lantbruk är för evigt, kvalitet måste också vara för evigt. Därför är det ett åtagande från vår sida att förse lantbrukare med korrekt information så att de kan utnyttja sin utrustning för att producera kvalitetsmjölk till konsumenterna.

Mjölk är ett av våra viktigaste animaliska livsmedel. Dagens krav på mjölkproduktionen är att producera kvalitetsmjölk med en sammansättning som motsvarar kundens önskemål. 

För att se till att detta sker måste vi koncentrera oss på vissa områden. Ett av dessa är rengöring – ett livsviktigt område för alla mjölkbönder som vill uppnå högsta kvalitetsninvå och därigenom högsta möjliga lönsamhet.

Bok om effektiv diskning

 

Klicka på bilden för att läsa boken.


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.