Kylning

Broschyren Effektiv kylning har tagits fram för att ge en grundläggande förståelse för det komplexa ämnet mjölkkylning. DeLavals produkter utvecklas utifrån de fysiologiska, biologiska och beteendemässiga grunder som presenteras här.

Vår filosofi är att arbeta i harmoni med biologin, miljön och livets naturliga processer, mot optimal produktion och kyld förvaring av naturens mest perfekta livsmedel – mjölk.

Vi vill särskilt tacka följande personer för all deras hjälp.
(i alfabetisk ordning)

S.Y. Jansen, Friesland Dairy Foods ansvarig för råmaterialtransport 

A. P. M. Rombouts, Campina Melk Unie,  Union, transport- och kvalitetschef 

P. Schriemer, Viro Food Energiingenjör 

G. Wever, Wever Architects Ingenjör

Bok om effektiv kylning

Efficient cooling

Klicka på bilden för att läsa boken
OBS! Texten är på Engelska


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.