Kokomfort – en hörnsten till ett längre produktivt liv för dina kor

En frisk ko producerar mer mjölk och lever längre. Kokomfort har en direkt påverkan på hur länge dina kor är friska och produktiva.

Mjölkproduktion, en kos dagliga utmaning

20 000 liter blod måste cirkulera genom en kos juver för att hon ska producera 40 liter mjölk. För en människa motsvarar det ett maratonlopp. Få av oss skulle försöka detta utan att se till att vi var skadefria, i tioppform, och hade reätt kost, tillräckligt med vätska, vila, etc. Tänk om vi förväntades göra detta varje dag.... 

På DeLaval tror vi på ett brett perspektiv för omsorg av högproducerande kor. Det är ganska enkelt egentligen; kor som är friska och som lever i en bekväm miljö producerar mer mjölk och lever oftast friskare och längre.

Det är en bra idé både ur ett holistiskt och ett ekonomiskt perspektiv att förbättra dina kors hälsa. Du kan göra detta genom att förbättra deras miljö. Dina kor behöver en mjuk och ren viloplats samt friska klövar. Ko ska kunna bete sig naturligt och ställa sig upp och lägga sig ner enkelt. Se till att de har tillgång till mycket foder av bra kvalitet och rent färskt vatten. Vattnet ska också vara lättåtkomligt.

Ventilation är ett annat viktigt område. Säkerställ att din ladugård är välventilerad. Dina kor kommer inte att trivas och mjölkproduktionen blir lidande om luften är för varm eller för kall.

Förbättra alla dessa områden och du kommer att belönas med friskare, gladare kor som producerar mer mjölk.

Kokomfort

...har en direkt påverkan på hur långe dina kor är friska och produktiva.

Läs mer >

Faktabok Bra kokomfort

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.