Klövvård

Syftet med denna broschyr är att belysa det komplicerade problemet hälta, samt vilka kostnader och betydelser det kan ha för verksamheten. Vi vill understryka vikten av effektiv förebyggande hantering, diagnos av eventuella problem, utvärdering av djurens hälsa och konsekvenserna om ett djur blir halt.

Vi vill ge läsaren en genuin förståelse för klövarnas anatomi, betydelsen av viktbärande ytor och dess effekt på kornas beteende, produktion samt förekomsten av hälta.

Vi vill också fokusera på värdet av en god  miljö, kvalitetsfoder och vikten av att använda observationsverktyg för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina kor. Vi hoppas att vi kan ge praktiska råd om förebyggande metoder och kanske ge insyn i några aspekter av detta problem som du kanske inte har känt till, eller varit osäker på tidigare.

Klövvårdsresurser

I dagens mjölkproduktion ligger hälta i topp gällande djurens ohälsa. Enligt forskare i the Welfare Quality® project (http://www.welfarequality.net), beräknar lantbrukare att ca 5% till 10% av mjölkkorna lider av hälta, och medeltalet är närmare 25% av hela besättningen. Detta innebär en förlust på €200 (2000 SEK) per ko och år.

Vikten av klövhälsa inom mjölkproduktion

Dålig klövhälsa är ett ökande och kostsamt problem inom mjölkproduktion i världen. Förebyggande insatser är viktiga för att behålla en hållbar mjölkproduktion, både ur ett ekonomiskt perspektiv men även för djurhälsan. Klövproblem kan förebyggas genom ordentlig hantering och tidig upptäckt av de drabbade djuren. Regelbunden klövtriming samt ren och torr miljö är också viktigt.

Bok om klövvård

Efficient hoof management

Klicka på bilden för att läsa boken.
OBS! Engelsk text

 


Femstegsplan för kontroll av Digital Dermatit

Digital dermatit (DD) är ett allvarligt klöveksem som förekommer framförallt hos mjölkkor i mer intensiva system världen över sedan flera decennier. Femstegsplanen för att kontrollera digital dermatit är framtagen för att minska utbredningen av DD på mjölkgårdar. Läs femstegsplanen här:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.