Utfodring

Foder och utfodringsstrategier blir mer och mer viktiga allt eftersom kornas genetiska kvalitet förbättras.

En bra utfodringsrutin är grunden till lönsam mjölkproduktion. Foder är också mjölkbondens största utgift. Balansen mellan fördelarna och kostnaderna för högkvalitetsfoder gör utfodringen till en utmaning för mjölkbonden. Med denna bok vill vi dela med oss av en del av vår kunskap inom detta område, både till DeLaval-personalen och till våra kunder världen över. 

Trots all tillgänglig forskning och resultat från experiment innebär kons komplicerade matsmältningssystem att utfodring av mjölkkor är mer av en konst än en exakt vetenskap.

Bok om utfodring

Efficient feeding

Klicka på bilden för att läsa boken (Engelska)


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.