Juvervård

En handbok för att bättre förstå och klara av det viktiga arbetet för en friskare ko, en friskare besättning, en bättre juverhälsa, en bättre mjölkkvalitet och en bättre ekonomi i mjölkproduktionen.

På DeLaval har vi en lång tradition av arbete inom mjölkproduktionen. I över 125 år har vi varit med att utveckla mjölkproduktionen i Sverige men också världen över. Vi kanske är mest kända för vår mjölkningsutrustning men vi har en lång tradition inom alla delar i mjölkproduktionen. Det ger oss en unik systemkunskap kring rationell mjölkproduktion igår, idag och i framtiden.

Även inom hygienområdet har DeLaval verkat länge för att ge mjölkproducenterna effektiva och säkra lösningar inom diskning, juverhygien och hjälpmedel för riktiga mjölkningsrutiner. Allt med målet att våra kunder skall kunna leverera bästa mjölkkvalitet till mejeriet och därmed till konsumenten.

Juverinflammation, även kallat mastit, är den sjukdom som fortsatt skapar de största förlusterna i mjölkproduktionen. Mjölk som inte kan levereras, ökade behandlingskostnader, ökad utslagning och mycket extra arbetet är bara några faktorer som gör juverinflammationer kostsamma för de mjölkproducenter som sliter med höga celltal. Genom riktiga rutiner, systematiskt arbete och bra driftsledning kan dessa kostnader undvikas i produktionen samtidigt som intäkterna ökar genom ökad avkastning och bonusbetalning på levererad mjölk. Dessutom blir det mycket roligare!

Det finns alltså pengar att tjäna genom ökade intäkter och lägre kostnader. Det brukar ge ett bra netto i slutändan.

Låt DeLaval juvervårdshandbok vara en inspiration för en bättre juverhälsa i besättningen men den skall också vara en faktabok som skall ge kunskap i det viktiga arbetet med en bättre juverhälsa och därmed friskare djur, en bättre mjölkkvalitet och en bättre ekonomi i mjölkproduktionen

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.