Varför bry sig om kornas livslängd

Alla mjölkproducenter är medvetna om fördelarna med att öka den produktiva livslängden på sina kor, ofta är frågan hur man kan få det att hända i praktiken.

Det är naturligt att det blir en viss omsättning av kor på en mjölkgård eftersom korna tas bort på grund av låg mjölkproduktionen eller för att säljas. Men så mycket som 70-80% av alla utslagningar är ofrivilliga, och de viktigaste 3 skälen är hälta, mastit och reproduktionsproblem. Denna höga procentandel av ofrivillig utslagning på en gård är ett tecken på dålig djurvälfärd och är mycket kostsamt för mjölkbonden.

För att lösa detta problem, finns det gott om forskning och kunskap som kan stödja mjölkbönder. Lösningarna behöver inte vara radikala förändringar och inte heller innebära stora investeringar. Även enkla saker som förbättrar kokomfort kan ha en dramatiskt positiv effekt.

Se infograf om kors livslängd

Se produkter för att öka kokomfort

Se produkter för att förbättra stallmiljön

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.