Mjölkfiltrering

Detta är den första utgåvan av broschyren om effektiv mjölkfiltrering, redigerad och publicerad av DeLaval International AB. Denna broschyr är ett resultat av vår omfattande erfarenhet av mjölkproduktion  och mjölkfiltrering sedan sent 1800-tal, då vår grundare Gustav DeLaval uppfann mjölkseparatorn. Sedan dess har mjölkseparering och filtrering format hjärtat av vår verksamhet.

Broschyren om effektiv mjölkfiltrering grundas på den omfattande kunskap om mjölkfiltrering som experter världen över förfogar över. Den har tagits fram för att ge lantbrukare, konsulter och rådgivare, studenter och andra personer som är intresserade av högkvalitativ mjölkproduktion ett verktyg för att få reda på mer om hur effektiv, ultrahygienisk filtrering av mjölk kan utföras på gården. Dessutom visas på den kritiska roll som mjölkfiltrering har i produktionsprocessen för högkvalitetsmjölk.

Läs boken

Milk filtration   

Klicka på bilden för att läsa boken


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.