Mjölkning

Effektiv mjölkning har skrivits för att ge grundkunskap och förståelse för det komplexa ämnet mjölkutvinning för alla DeLaval-medarbetare, världen över. DeLavals produkter utvecklas utifrån dessa fysiologiska, biologiska och beteendemässiga grunder. Vår filosofi är att arbeta i harmoni med biologin, miljön och livets naturliga processer, mot optimal produktion av naturens mest perfekta livsmedel – mjölk.

Vi uppmuntrar en bredare användning av denna broschyr inom mjölkindustrin. Broschyren kommer att göras tillgänglig på en mängd språk av DeLavals lokala organisationer. De många färgillustrationerna finns tillgängliga från DeLaval för formell utbildning och instruktion i mjölkkurser och på utbildningsinstitutioner om du kontaktar DeLaval lokalt.

Författaren av Effektiv mjölkning är dr. Kerstin Svennersten-Sajunja. Dr. Svennersten-Sajunjas doktorsavhandling i zoologi är ett samarbete mellan svenska lantbruksuniversitetet, DeLaval och Karolinska institutet. Dr. Svennersten-Sajunjas forskningsintresse ligger främst inom området laktation. Ingen publikation skulle vara fullständig utan att uppmärksamma de som samarbetade med författaren. Det är inte praktiskt möjligt att namnge samtliga personer som bidragit, men följande personer har spelat särskilt stor roll:

Dr Hans Wiktorsson, dr. Lennart Nelson, Kjell Smidner, Lennart Söderman, dr. Ole Lind, Benny Örnerfors.

Slutligen framförs ett särskilt tack till Gunnar Borgström, vars illustrationer ger texten liv på många kreativa sätt. 

Läs bok om mjölkning

Mjölkning

Klicka på bilden för att läsa boken

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.