Ge din gård ett PLUS+

DeLaval kan bidra till bättre produktivitet och lönsamhet på alla typer av mjölkgårdar.

Det gör vi genom att sammanföra produktivitetens tre grundpelare – optimal prestanda, effektiv driftsledning och avancerad mjölkningsteknologi – och integrera dem i din existerande verksamhet.

Optimal prestanda

Optimal prestanda handlar om att få till detaljerna rätt. På DeLaval hjälper vi dig att uppnå detta genom att säkerställa att kotrafiken löper smidigt, din mjölkningsutrustning fungerar optimalt, och att mjölkningen går snabbt och är effektiv.

Detta gör att du maximerar genomströmningen och mjölkavkastningen samtidigt som det minimerar dina kostnader per liter mjölk.

Effektiv driftsledning

Effektiv driftsledning innebär att ha rätt verktyg och processer på plats och kombinera dem för att säkerställa att dina kor har ett hälsosamt och produktivt liv.

Görs detta på ett effektivt sätt kommer du att minska kostnaderna för insemination, veterinär samt foder på samma gång som produktiviteten och mjölkkvaliteten förbättras.

Avancerad mjölkningsteknologi

Avancerad mjölkningsteknologi garanterar att din mjölk är av toppkvalitet hela vägen från det att den lämnar kon tills den lämnar din gård.

Detta gör att du bör få bästa möjliga pris för mjölken.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.