Smart Farming

Planera för din mjölkgårds framtid redan nu

För DeLaval handlar Smart Farming om att ge dagens mjölkbönder verktyg för att underlätta beslutsfattande och automationsteknik som integrerar produkterna sömlöst, tjänster och kunskap för högre mjölkkvalitet, driftsledning, produktivitet och vinst.

Smart Farming handlar om innovation. Det handlar om innovativa - och inte minst integrerade - beslutsverktyg och automation som stödjer gårdens driftsledning.

Effektiv användning av resurser på gården ska leda till både ökad vinst, tack vare högre mjölkproduktion och förbättrad kostnadsstyrning. Och detta ger lönsamhet, en av grundpelarna för Hållbar mjölkproduktion.

Från mjölkningshantering till total driftsledning på gården.

Vi förstår att den största utmaningen för mjölkbönder världen över är hur de ska möta den ekonomiska framtid som redan nu definieras av storskalighet och effektivitet.

Din framgång som mjölkbonde kommer att handla om hur du hanterar automation och informationsteknologi för att skapa ett integrerat produktivitets- och lönsamhetssystem på gården som omfattar mer än bara mjölkningen.

En rad innovativa lösningar

DeLaval erbjuder redan idag en snabbt växande serie innovativa automationslösningar som syftar till att vitalisera mjölkproduktionen och det sätt som mjölkbönder optimerar sin tidsplanering på.

Vårt mål med Smart Farming handlar om att ge mjölkbönder de innovativa idéer och tekniker som redan nu hjälper till att skapa en mer produktiv, hållbar och lönsam framtid.

DeLaval är den enda leverantören i branschen som kan tillhandahålla lösningar som ger en holistisk syn på lönsamhet genom de sju områden som Smart Farming omfattar: Känn din besättning, utfodra rätt, mjölka smart, säkra mjölkkvaliteten, ta hand om dina djur, gör din gård till den bra plats för dina djur och din personal och serva din utrustning.

7  kärnområden för Smart Farming

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.