Ventilation, belysning, kläder och tillbehör

Barn environment farm barns

En bra miljö i ladugården är viktigt för att korna ska må så bra som möjligt, hålla sig friska och produktiva och för att mjölkens kvalitet ska bibehållas. Detta är särskilt viktigt i uppbundna stallar och även i vissa lösdriftsstallar om djuren är inomhus hela eller största delen av tiden.

En bra ladugårdsmiljö har tillräcklig ventilation och belysning samt håller skadedjur i schack.

Det är lätt att kontrollera klimatet i din ladugård med en kombination av luftintag, fläktar, styrenheter och biosäkerhetsprodukter från DeLaval. Tillsammans levererar de den friskluft som dina djur behöver för att hålla god hälsa och hög produktivitet.

Läs mer om ladugårdsmiljö system och  produkter  med hjälp av länkarna till vänster.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.