Driftsledning på gården

Driftsledning

Varje dag finns hundratals beslut att tas på gården. Beslut som, oavsett hur små de är, kommer att påverka hälsan i din besättning, kvaliteten och kvantiten på producerad mjölk och din verksamhets lönsamhet.

Många beslut tas automatiskt under dagen – andra kräver mer tid och ansträngning för att säkerställa att det blir rätt. Med ett effektivt driftsledningssystem kan dessa processer förenklas och underlätta besluten.

DelPro™ Farm Manager för samman de olika delarna i in verksamhet till en centraliserad enhet. Information som samlats in från de olika områdena kan hjälpa dig att uppnå:

ReproductionBättre reproduktion

För att din verksamhet ska växa behöver du ha ett effektivt och välfungerande avelsprogram.

Effective feedingEffektiv utfodring

Utfodring står för den största delen av kostnaderna inom mjölk-produktion. Skillnaden mellan att få till det rätt eller inte är avgörande.

Improved herd healthFörbättrad hälsa i besättningen

DelPro™ Farm Manager tillhandahåller mycket av den information du behöver för att driva verksamheten proaktivt istället för reaktivt.

MilkingMjölkning

Hårddrar man det så går ditt arbete och dina ansträngningar ut på att producera så mycket högkvalitativ mjölk som möjligt på det mest effektiva sättet.

More efficient performance and manpowerEffektivare rutiner och arbetskraft

Oavsett om du har 50 kor eller 50 000 kor så kan det innebära stora skillnader att säkerställa att tiden du läggar på produktionen används effektivt.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.