Utfodring

Utfodring är den största kostnaden i mjölkproduktionen. Att investera i optimering av foderhanteringen är därför lönsamt – något som kan förbättra besättningens reproduktion och hälsa, samtidigt som du minskar gårdens miljöpåverkan.
DeLaval har system och produkter som förbättrar både utfodringseffektiviteten och djurens produktion, oavsett vilken utfodringsstrategi du valt eller hur gården är planerad.

Foderkvaliteten kan förbättras om du använder rätt fodertillsatser. DeLaval erbjuder olika tillsatser som ger högkvalitativt ensilage.

Läs mer om system och produkter  för utfodring med hjälp av länkarna till vänster.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.