Bandfoderfördelare BF500

Passar till:

Med DeLaval bandfoderfördelare BF500 maximerar du utnyttjandet av ditt ensilage/mixade foder samtidigt som du minskar arbetsbelastningen och foderkostnaderna.

Fördelar

  • Effektiviserar utfodringen
  • Maximerar grovfoderintaget
  • Byggs i moduler i önskad längd
  • Passar för utfodringsystem för mjölkkor och köttdjur

Med DeLaval BF500 kan utfodringen av grovfoder nästan helt automatiseras. Matningen av bandet sker antingen från en mixer eller från en rivarficka och eventuellt en transportör. Själva bandfoderfördelaren är ett band som placeras över foderbordet. En skrapa skjuter ner fodret till de förbestämda grupper som ska utfodras. Givorna regleras antingen via tid, dvs volymstyrning, eller via vikt beroende på automationsnivå.

Skräddarsydd lösning för varje stall

DeLaval BF500 monteras ovanför foderbordet. Eftersom BF500 kan fördela fodret åt båda sidorna är det oftast en möjlig lösning även till ganska breda foderbord. Med hjälp av transportören, som kan fås både vinklad och horisontell och i olika längder, kan foder transporteras både från mixer/ rivarficka till bandfoderfördelaren och mellan två bandfoderfördelare.

Vi planerar din utfodringslösning utefter planlösningen på ditt stall. Det behöver inte vara arbetskrävande att utfodra grovfoder! Av säkerhetsskäl är det bra att ha 2,4 meter fritt utrymme under bandfoderfördelaren.

Styrning och tilläggsutrustning

DeLaval BF500 kan styras på olika sätt.Den enklaste styrningen kan hantera 2 grupper automatiskt och 2 grupper manuellt. Alla inställningar görs med knappar/vred i ett enkelt styrskåp. Med tillvalet Full Automatik får du mycket mer. 16 gupper kan styras automatiskt. Du kan använda vågceller (om du inte har en mixer med våg), du kan ha flera bandfoderfördelare och alla inställningar och dagliga översikter görs i din PC. PCprogrammet är naturligtvis på svenska och det är mycket användarvänligt. 

Tekniska data

Enkel eller dubbelsidig utfodring
Djurgrupper upp till 16 st beroende på automationsnivå
Bandets standardbredd 500 mm
Bandet kan köras åt båda håll
– 2,5 mm PVC. Tål lägsta ihållande kyla -12°C
– 4 mm. Tål tål lägsta ihållande kyla -30°C
Tre olika chassialternativ
– 2 mm med max 3 meter mellan upphängningarna
– 2,5 mm med max 4,5 meter mellan upphängningarna
– 3 mm med max 6 meter mellan upphängningarna
Tillvalsutrustning
– Vågutrustning som mäter vikten på fodret som passerar med 0,5 kg noggrannhet.
– Styrskivor för att styra fodret vid nedsläpp

Ladda ner:

Bandfoderfördelare BF500

Ladda ner broschyr

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.