System

DeLaval kraftfoderautomater

  • DeLaval foderstation FSC40 och FSC400
  • DeLaval foderskruv FA
  • DeLaval liquid dispenser LD1000 and LD500
  • DeLaval utfodringsprocessor FP204X

Läs mer

Automatisk utfodring

Du bestämmer om du bara vill automatisera hanteringen av kraftfoder, om du ska ha ett utfodringscenter med en mixer där allt foder blandas, eller om du det du behöver är en viss nivå av automatiserad utfodring av grovfoder. Eller så kanske du väljer att installera ett helautomatiserat utfodringssystem för att få mycket högre exakthet i utfodringen och större flexibilitet i arbetsschemat.

Läs mer

System integration with DelPro™ exploits the full potential of Optimat™

Förbered recept och hantera foderkomponenter, grupper, batchar i samma program som du styr mjölkningsaktiviteterna i.

Läs mer

Optimat driftsledningsprogram

Förbättra gårdens lönsamhet på ett smart sätt

Läs mer

DeLaval kalvammor

Lönsam mjölkproduktion kräver friska, högavkastande kor. Dagens kalvar är morgondagens högproducerande kor. Sättet du föder upp dem på påverkar resultatet. Kalvar som är friska och växer bra kommer att belöna dig genom att bli högavkastande kor som är produktiva i många år.

Läs mer

Fullfoder eller blandfoder

Total Mixed Ration (TMR)
  • Särskilda driftsledningsprogram
  • Vertikal eller horisontell mixer
  • Komplett utfodringssystem
  • Starkt automatiserat

Läs mer

Kraftfodervagnar

För individuell utfodring av varje ko.
Kraftfoderlösningar för utfodring i mjölkningsstall – effektivt och kostnadseffektivt

 

Läs mer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.