Produkter

Visa endast produkter för

Showing 5 items

Utgödsling>Kättingutgödsling

AKD80 och AKD140
 • Stark och robust konstruktion
 • Enkel att hantera
 • Flexibel installation
 • Klarar stora mängder gödsel
 • Passar för stallar med mjölkkor och köttdjur

Läs mer

 

Utgödsling>Hydrauliska rännskrapor

DeLaval HCR60 för täckta rännor
 • Passar i stallar för både mjölkkor och köttdjur
 • Fungerar i de smala täckta rännorna

Läs mer

 

Utgödsling>Hydrauliska rännskrapor

DeLaval HRS för spalt
 • Passar i stallar för både mjölkkor och köttdjur
 • Låg underhållskostnad

Läs mer

 

Utgödsling>Gödselpump

Gödselpump EP300 och EP400
 • Kapacitet upp till 5 700 liter/min
 • Roterande blandningsmunstycke
 • Hydraulisk eller manuell styrning
 • Passar både i mjölkproduktion och uppfödning av köttdjur

Läs mer

 

Sida 1 av 2

1|2..

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.