Utgödsling

Utgödsling

Effektiv gödselhantering ger bättre hygien vid mjölkning och gör att korna mår bättre. Det förbättrar även ladugårdens inomhusklimat genom att minska mängden ammoniakgaser i luften. Ett korrekt utformat och hanterat gödselsystem bevarar också näringsvärdet i detta avfall. Det hjälper även till att minska eventuellt läckage till sjöar, vattendrag och grundvatten.

DeLaval är en av världens största leverantörer av gödselhanteringsutrustning. Med våra robusta utgödslingar, tryckare, pumpar och gödselrobotar har du en pålitligt effektiv metod för hantering av fast och flytande gödsel.

Typ av djur, utfodringsfrekvens, utfodring, vatteninblandning, typ av strömaterial, mängden strömaterial och så vidare, påverkar vilken typ av utgödslingssystem som passar din gård. Vi hjälper dig planera din utgödsling så tt du får en driftssäker anläggning som håller i många år.

Läs mer om system och produkter för utgödsling med hjälp av länkarna till vänster.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.