Mjölkkylning och lagring

Milk cooling & storage cooling tank and control unit

Snabb och effektiv mjölkkylning är ett måste för att bibehålla mjölkkvaliteten. Mjölken håller cirka 35 °C när den lämnar juvret och värmen i sötmjölken måste avlägsnas fort. Mjölk har en naturlig motståndskraft mot bakterier omedelbart efter mjölkningen, men det krävs snabb nedkylning till en lagringstemperatur på 4 till 6 °C för att undvika ytterligare tillväxt av mikroorganismer.

Deleval erbjuder det mest heltäckande sortimentet av teknisk mjölkkylningsutrustning för gårdar globalt. Det beror på att vi vet hur viktigt det är med effektiv kylning för att producera kvalitetsmjölk.

Läs mer om system och produkter  för mjölkkylning och lagring med navigeringen till vänster.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.