Mjölkningslösningar

DeLaval AMR™

 • Automated milking rotary
 • Up to 1,600 fully automatic milkings every day
 • True quarter milking
 • DeLaval DelPro™ Farm Manager

Läs mer

VMS+ Mycket mer än en mjölkningsrobot

Automatic milking system VMS
 • En ny livsstil för dig som mjölkproducent
 • Ta farväl av det fasta dagliga mjölkningsschemat 
 • Mer tid att fokusera på mer lönsamma 
 • Njut fullt ut av viktiga familjehändelser

Läs mer

Mjölkningsstall, Fiskben och parallell

Batch system
 • Kor mjölkas gruppvis i omgångar
 • Arbetsproceduren vid mjölkning är konsekvent
 • Hög genomströmning kräver goda rutiner
 • Robusta och pålitliga system

Läs mer

Roterande mjölkningsstall

Rotary system
 • Hög genomströmning per stallplats
 • Oberoende av kornas gruppstorlek
 • Samma plats under varje mjölkning
 • Mjölkarna har en konsekvent mjölkningsrutin

Läs mer

Tandemstall

Tandem stall system
 • Varje ko hanteras individuellt
 • Högsta genomströmning per stallplats
 • Passar små eller medelstora gårdar

Läs mer

Båsladugård

Stanchion barn milking system
 • Enklaste och billigaste alternativet
 • Avancerade och stora system
 • Mer arbetskraftsintensiva än andra system
 • Spann-, rörlednings- eller handmjölkning

Läs mer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.