Koncept för kotrafik

Klicka om du vill se den animerade kon ledas naturligt genom ladugården med DeLaval feed first-principen: vila, äta och mjölkas.

  1. Naturligt beteende för kor, vila, äta, gå tillbaka för vila och idissling.
  2. Naturligt ätande och vila forsätter, mjölknivån i juvret stiger.
  3. Äta igen, juvret är nu fullt. DeLaval smart selektionsgrind skickar kon till DeLaval VMS för att bli mjölkad.
  4. Mjölkad, går ut för att äta igen och går tillbaka till vila och idissling.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.