DeLaval Clover™ spengummi för VMS™ – spengummit som levererar

DeLaval Clover™ liner for VMS™

Bättre och skonsammare mjölkning

Nu finns det ultimata spengummit till den ultimata mjölkningsroboten. DeLaval Clover™ spengummi är både skonsam och bekväm för spenarna med mycket gott mjölkningsresultat.

Den unika klöverformen på spengummit, masserar spenen medan den hålls på plats i den optimala mjölkningspositionen. Detta minskar slipp, förbättrar juverhälsan och ökar hastigheten på urmjölkningen.

Farmer

Utlåtande från en lantbrukare

Fler och fler VMS lantbrukare byter till Clover spengummi för att optimera mjölkningen från roboten. En gård som bytt till Clover spengummi är Torp i södra Sverige, där familjen Johansson uppnår ett genomsnitt på 2,500 liter mjölk per robot och sparar 20 sekunder per mjölkning – vilket ger dem extra kapacitet att mjölka ytterligare 20 kor per dag. Läsa hela utlåtandet här

“Så snart vi bytte till Clover spengummi minskade de ofullständiga mjölkningarna… Dessutom minskade den genomsnittliga mjölkningstiden med 20 sekunder per ko.”
Elin Johansson, VMS lantbrukare, Sverige

Oberoende försök* utförda under 2014 visade klara förbättringar på spenspetsarna med DeLaval Clover™ spengummi. Hårda spenspetsar motsvarar med antalet kliniska mastitfall.

Oberoende försök** utförda under 2014 visade att byte till DeLaval Clover™ spengummi kan minska risken avsevärt för klinisk mastit. Den potentiella besparingen av detta ligger på upp till 28 000* SEK per år vid en besättning på 100 kor.

 

** Källa: Dr. Haeussermann . A., “Liner type and impact on teat health”, NMC Ghent, Belgium, 2014.

DeLaval VMS™ och DeLaval Clover™: kombinationen ger mer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.