DeLaval VMS™ Spectra

Det ultimata mjölkningssystemet som levererar en exakt hullbedömning (Body condition scoring BCS)

VMS™ Spectra är ett limited edition erbjudande som inkluderar DeLaval’s nylanserad hullbedömningsteknologi. När du beställer VMS Spectra levererars den med BCS kameran, som automatiskt dagligen filmar och bedömer hullet på dina kor.

Hullbedömningspoängen skickas sedan till DeLaval DelPro™ Farm Manager där du kan se och utvärdera informationen på individnivå, per grupp eller för hela besättningen.

När du fått igång en databas över hullbedömningspoäng kan du:

• Planera utfodringen mer exakt
• Planera och optimera utfodringen enligt kons individuella hullpoäng för att säkerställa att hon har rätt hull genom hela laktationen.

Bättre kohälsa

Agera snabbt vid avvikelser från BCS kurvan för att minska potentiella veterinär- och näringstillskottskostnader. 

Förbättrad reproduktion och kalvning

Säkerställ att korna är i perfekt form vid insemination och vid kalvningen för att minimera problem vid och efter själva kalvningen. Detta ger också kalven en bra start i livet.

Ökad mjölkproduktion

Håll korna vid bästa möjliga hull under laktationen så får du maximal utdelning av mjölk från fodret.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.