DeLaval VMS™ Supra

DeLaval VMS™ Supra

Det ultimata mjölkningssystemet som leverera en exakt juverhälsoövervakning.

VMS™ Supra är utrustad med Online celltalsräknare (OCC) som räknar cellerna i mjölkprover som tas under mjölkningen. OCC ger dig en konsekvent och exakt information om varje kos juverhälsa.

OCC skiljer automatiskt av mjölk enligt inställda parametrar och separerar ut kon för inspektion om så önskas.MDi, Milk Detection Index, hjälper dig att få en översikt  över korna vid din dagliga uppföljning.

Kokalendern skickar påminnelser när en ko väntas vara klar för inseminering i enlighet med hennes 21-dagarscykel och aktivitetsmätningen.

Utfodra dina kor rätt

  • DelPro™ utfodringsmodul
  • Automatisk foderkalkylator
  • Tillval: kraftfoderstation

DeLaval har ett patenterats kvalifikationssystem som säkerställer att varje ko får rätt mängd foder båd i VMS och/eller i DeLaval kraftfoderstationen.

DelPro Farm Manager styr utfodringen både i foderstationer och i VMS.

Förbättra juverhälsan

  • DelPro MDi
  • OCC

OCC ger en exakt celltalsräkning per mjölkningstillfälle för varje individuell ko. Celltalet i tanken kan också kontrolleras.

Ett 7-dagars snitt på celltal finns också att tillgå.

Automatiskt mjölkningstillstånd baserat på avkastning och tid (patenterat) optimerar mjölkningsintervallerna. Det ökar avkastningen per mjölkning och förbättrar juverhälsan.

Få korna dräktiga

  • DelPro Monitor Board
  • Kokalender
  • Tillval : aktivitetsmätare

DelPro driftsledningssystem ger dig information om alla kor individuellt (kokalendern finns allt di med). Tillvalet aktivitetsmätare levererar tillförlitlig brunstidentifiering.

DelPro Farm Manager kombinerar kokalendern med DeLaval aktivitetsmätningsdata. Det ger dig tillförlitlig brunstkontroll i besättningen.

Ladda ner broschyren om DeLaval VMS™, VMS™ Supra and VMS™ Supra+ [pdf]

Se våra filmer om VMS på YouTube

DeLaval VMS™ Supra

Det enda automatiska mjölkningssystemet som levererar.

Tillförlitlig juverhälsokontroll
Exakta fjärdedelsmätningar
Upp till 3 000 liter mjölk/dygn

Utrustad med

MDi (Mastitis Detection
     Index technology)
Online celltalsräknare
     OCC

Förberedd för

Ready for Herd Navigator

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.