DeLaval VMS™

DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ är det ultimata mjölkningssystemet. Det ger dig möjlighet att producera upp till 3 000 liter mjölk per dygn per enhet.

Det är utrustat med MDi teknologin (mastitis detection index) och har kokalendern som standard.MDi kontrollerar och kombinerar konduktivitet, blodmängd och mjölkmängd per fjärdedel med information om mjölkningsintervall och varnar dig om ett djur riskerar att utveckla mastit i en specifik juverfjärdedel.

Kokalendern skickar påminnelser t ex om när en ko beräknas vara brunstig baserat på 21-dagarscykeln och aktivitetsmätning.

Utfodra korna rätt

  • DelPro utfodringsmodul
  • Automatisk foderkalkylator
  • Automatisk tidskontroll för utfodring

Fodertabellerna i DelPro och den automatiska foderkalkylatorn kan föreslå rätt mängd foder för varje ko baserat på producerad mjölkmängd.

Den automatiska tidskontrollen säkerställer att du kan utfodra kor individuellt under mjölkningen utan att det blir rester kvar i foderkrubban.

Förbättra juverhälsa

  • DelPro MDi
  • Fjärdedelsmjölkning

Mjölkkvalitet och mjölkavskiljning kontrolleras med den unika MDi (milk detection index) tekniken som kombinerar flera mätningar för att uppnå hög pålitlighet.

Med fjärdedelsmjölkning, sker avtagning per fjärdedel vid exakt rätt tillfälle för att säkerställa god juverhälsa.

Få dina kor dräktiga

  • DelPro översiktsvy
  • Kokalender
  • Aktivitetsmätare

Översiktsvyn synliggör, med färger och trendindikationer, de kor och fjärdedelar som du behöver uppmärksamma.

DelPro besättningsgraf visar status för alla kor i en översikt. Det ger dig en snabb och exakt bild över status i besättningen.

Ladda ner broschyren om DeLaval VMS™, VMS™ Supra and VMS™ Supra+ [pdf]

Se våra filmer om VMS på YouTube

Utrustad med

 MDi (Mastitis detection
     index)

Förberedd för

Online celltalsräknare OCC

Ready for Herd Navigator

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.