Herd Navigator för VMS

Proactive besättningsövervakning för VMS

Om du mjökar dina kor i en DeLaval VMS, har du förmodligen redan insett hur smart teknik kan förbättra dina möjligheter att få din besättning än mer produktiv. Med driftsledningssystemet Herd Navigator™ kan du få hjälp med ett vanligt problem – att hitta korna med "särskilda behov" i ditt automatiska mjölkningssystem.

Den snabba och pålitliga dataanalysen i Herd Navigator kompletterar den effektiva automatiken i DeLaval VMS.

Broschyr om Herd Navigator till VMS

Ta hand om dina djur så tar de hand om dig

Genom att behålla djurens goda hälsa, ökar det produtiviteten, mjölkkvaliteten och lönsamheten. Detta är en del utav Smart Farming hos DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.