Mjölkkylningslösningar för VMS

I konventionella mjölkningssystem krävs att tanken är fylld till 10 % innan kylningen startar.

Det betyder att i en konventionell 6 000 liters mjölkkyltank krävs 600 liter mjölk innan kylningen kan starta utan att frysa mjölken. Om mjölken fryser skadas proteinstrukturen allvarligt, vilket påverkar både smak och utseende. Denna försämrade kvalitet minskar naturligtvis förtjänsten på mjölken.

DeLaval mjölkkyltankar är konstruerade för att starta automatisk kylning när tanken är fem procent full. Men med flöden på i genomsnitt 1,6 l/min, vilket är vanligt i robotmjölkningssystem, skulle det ta mer än tre timmar att nå den nivån, eller ännu längre i större mjölktankar. Det tar för lång tid. Mjölkens kvalitet kan inte bevaras genom att använda konventionella kylsystem för mjölk som levereras via automatisk mjölkning.

Automatisk mjölkning har infört nya utmaningar när det gäller kylning, eftersom den levererar mjölk till tanken med oregelbundna intervaller och flödesnivåer. Dessutom, tänk på vad som händer när mejeriet har tömt huvudlagringstanken, vilken då behöver diskas, medan mjölkningsstationerna fortsätter mjölka kor vid behov.

DeLaval har antagit utmaningen och utvecklat två kylsystem som fungerar med DeLaval VMS och säkerställer att mjölkkvaliteten bevaras:

  1. DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC. Denna unika kylningslösning för DeLaval system för frivillig mjölkning VMS bygger på vårt patenterade koncept med flödeskontrollerad kylning. DeLaval VMS meddelar kyltanken volymen på den mjölk som levereras dit, i realtid. Tanken justerar då sin kylkapacitet så att den passar mjölkvolymen.
  2. DeLaval buffertkontrollerad kylning BCC. Denna lösning finns med olika storlekar på bufferttanken och olika tillvägagångssätt för kylning. Systemen är utformade för att fungera "dygnet runt" och som fristående lösningar för DeLaval VMS och valfria AMS-system.

DeLaval gör det enkelt

Mjölkuppsamling kan ske vid vilken tid som helst på dygnet och mjölkbilens förare behöver bara trycka på några knappar. Inga delar behöver flyttas eller diskas manuellt. Systemet skickar en varning om det detekterar några oväntade fel, så förebyggande åtgärder kan vidtas innan några allvarliga problem inträffar. Mjölk och diskvatten flyter genom automatiska ventiler, vilket sparar din värdefulla tid och ger dig sinnesro.

Broschyr om Mjölkkylningslösningar för VMS

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.