Utfodringslösningar

DeLaval erbjuder lösningar för automatisk utfodring av dina kor, ungdjur och kalvar. Lösningar anpassade till automatisk mjölkproduktion med DeLaval VMS.

DeLaval Optimat™ II master

DeLaval Optimat™ II master är den andra generationen av den helautomatiska lösningen där du programerar in dina grupper, foderrecept och tidsscheman och därefter endast fyller på rivarfickor med foder en gång om dagen.

DeLaval stationär mixer HSM

DeLaval stationär mixer SHM12 och SHM17 ger en unikt effektiv blandning av fodret. DeLaval SHM12 och SHM17 lastar automatiskt DeLaval OTS100, varje gång utfodring sker.

DeLaval vertikal mixer VSM

DeLaval vertikal mixer VSM finns i flera olika storlekar. Alla kan hantera hela rundbalar.

DeLaval distributionsvagn OTS100

En automatisk foderdistributionsvagn som utfodrar korna vid samma tid varje dag, med stor noggrannhet. Den kan hantera alla typer av foder, från majs och ensilage till fullfoderblandning.

DeLaval foderstationer

Med DeLaval foderstation FSC40/FSC400 får dina kor den unika, biologiskt riktiga utfodringen där varje ko kan äta i sin egen takt och vid många tillfällen per dygn.

Feedtech™ ensilagetillsatser

Bibehåller energiinnehållet och minskar förlusten av torrsubstans i det skördande fodret. Förbättrar även lagringsstabiliteten under utfodring.

DeLaval kalvutfodringsautomater

Kompletta kalvutfodringslösningar för både mjölk och kraftfoder. Automatisk avvänjning ger snabbare tillväxt och starkare kalvar som blir bättre idisslare.

Feedtech™ colostrum supplement

Råmjölkstillskot som ger ett extre tillskott av de viktiga antikropparna om kons råmjölk är försenad eller av sämre kvalitet. Produkten gesom som komplement och ersätter inte den viktiga råmjölken. DeLaval har även en kolostrometer med vilken du kan mäta råmjölkens kvalitet.

Feedtech™ Good start

Ett fodertillskott som ger kalven en optimal start de första två till tre veckorna efter födseln. Good start hjälper kalven att bli stark. Den hjälper till att undvika vitaminbrister och ger kalven en hälsosam bakteriaflora i tarmen.

Feedtech™ electrolyte

Återställer vätskebalansen och ger en snabbare återhämtning vid diarré.

Feedtech™ calf milk supplement

Kan blandas i mjölk eller mjölkersättning för att förbättra smältbarheten och mag-/tarmhälsan. Har även en konserverande effekt på mjölken.

Utfodra rätt och få mer mjölk till en lägre kostnad

Eftersom en ko i toppskick är en lönsam ko, kan vi erbjuda lösningar för utfodring som kan öka din vinst genom att utfodra rätt foder vid rätt tidpunkt. Detta är en del av Smart Farming hos DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.