Tillvalsutrustning

Dubbelt mjölkfilter

Vi fortsätter vår VMS-innovation med ett smart nytt DeLaval dubbelfiltersystem som skyddar mjölkkvaliteten samtidigt som det ger dig flexibilitet när det gäller tiden för filterbyte. Med två filter på två rör växlar VMS-systemet automatiskt till det rena filtret vid rätt tidpunkt mellan försköljning och disk. Indikatorn påminner dig om att montera ett nytt filter, vilket du gör när det passar dig 

Mjölkavskiljningsenhet

Med tillvalet mjölkavskiljningsenhet kan du automatiskt skicka råmjölk, kontaminerad mjölk eller dålig mjölk med blod eller hög SCC till en av fyra olika platser. Mjölkavskiljningsenheten kan placeras på den plats som passar bäst ur arbetssynpunkt.

Automatisk mjölkprovtagare

Den automatiska mjölkprovtagaren har avancerade funktioner såsom individuella prov per ko eller ackumulerade prover. Provtagaren diskas bekvämt i samband med diskningen av hela VMS-systemet.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.