DeLaval AMR™

DeLaval AMR™ är det senaste inom teknologin för roterande mjölkningsstall. Med sina fem hydrauliska robotar kan upp till 1,600 automatiska mjölkningar genomföras varje dag. Det automatiska roterande mjölkningsstallet DeLaval AMR™ är utformat för att klara alla driftsledningsmodeller; batchmjölkning, delvis frivillig mjölkning eller helt frivillig mjölkning. En avancerad mjölkmätare per spenkopp som levererar verklig fjärdedelsmjölkning, driftsledningssystemet DeLaval DelPro™ Farm Manager i kombination med den breda erfarenhet som DeLaval har inom mjölkningsteknologi har bidragit till världens mest avancerade mjölkningssystem, DeLaval AMR™.  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.