Tandemstall

Tandem stall system

DeLaval tandemstall är avsedda för mjölkning från sidan. Varje ko står i ett individuellt bås längs med mjölkningsgropen, så att du har full överblick över hela kon. Korna kan också se dig och vänjer sig snart vid din närvaro. Detta resulterar i lugna djur som är lätta att ge individuell behandling. Denna ”närkontakt” gör det lätt att identifiera juverproblem, avvikelser och status hos samtliga djur i besättningen.

Effektiv mjölkning

Ger dig möjligheten att installera ett automatiskt driftsledningssystem ALPRO™ som kan anpassas till olika planlösningar, kotrafik och mjölkningsrutiner. När en ko är färdigmjölkad, släpps kon automatiskt ut från boxen av styrsystemet och en ny ko kan komma in denna box.

Effektiv användning av din arbetskraft resulterar i mindre arbetstid istallet. Med kortare mjölkningstid innebär också att kon kan lägga mer tid på att äta, dricka och vila.

Den kompletta lösningen

- Ett komplett, helt integrerat system för säkrare och lönsammare produktion
- Olika nivåer av automation – antingen hela systemet eller delar utav den
- Ett brett sortiment för anpassning av ditt stall
- Ett fullservice-program som hjälper dig om något skulle hända

Mjölkarens ergonomi

Med DeLaval tandemstall kommer du närmare kons juver. Gropkanten har en mjukt rundad front. Den förenklar gjutningsarbetet och minskar avståndet mellan kon och mjölkaren och du slipper vridning i sidled vid påsättning av mjölkningsorganet. Detta innebär mindre belastning på armar och rygg.

Välj din automationsnivå

Som tillval finns utfodring i mjölkningstall där du kan se om kon äter upp sitt foder eller om hon ha lämnar kvar foder efter mjölkning. Om någon ko av någon speciell anledning måste avskiljas är det enkelt att göra för de går ut individuellt. I traditionella Tandemstallar öppnas grindarna manuellt med en enkel brytare. Detta passar perfiekt till små stallar med få djur. Dessa stallar kan man automatisera olika funktioner om du utökar din besättning. Vi rekommenderar ALPRO™ för maximal komfort för dig och dina djur .

Smidig kotrafik

ALPRO™ kan anpassas till oika planlösningar, kotrafik och mjölkningsrutiner.

Detta gör att man kan använda en befintlig gård istälelt för att bygga nytt. Systemets elektronik kan kompensera för bristfällig, oregelbunden kotrafik. Parametrar kan ställas in för att påskynda genomströmningen, utan att någonsin behöva stressa varken dig eller dina kor. I systemet ingår enkla elektroniska fotoceller som spårar kons framsteg genom Tandemstallet och överföra denna information till ALPRO ™ kontrollen.

Standardfunktioner

- Robust, varmgalvaniserad stålkonstruktion
- Unik gropkant
- Robust huvudgrind
- Vakuumcylindrar för grindstyrning
- Säkra trappor med halkfri yta
- Kotrafik med olika nivåer av automatisering

Tillval

- Kotrafikkontroll- manuell, semi-automatisk eller helautomatiserat
- Cantilever gropkant
- Push-out bar
- Utfodring i mjölkningsstall
- ALPRO™ driftsledningssystem
- Rostfritt stålkabinett för ALPRO™ anslutning.
- DeLaval juseterbart golv

Tekniska data

- Stallstorlek: enkel- eller dubbelstall (vänster eller höger)
- 1x2 2x2 2x2+1
- 1x3 2x3 2x3+1
- 1x4 2x4 2x4+1
- 1x5 2x5 2x5+1
- 1x6 2x6 2x6+1
- Stall sektion: 2500 mm
- Gropbredd vid golvnivå: 2300 mm
- Topp: 2000 mm
- Gropdjup: 850
- Längd: (antal x 2500 mm) + 2120 mm

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.