Roterande mjölkningsstall

Rotary system

Roterande mjölkningsstallar är ett välbeprövat koncept. Roterande mjölkningsstallar är personaleffektiva mjölkningsstallar för mjölkningsanläggningar som kräver en hög genomströmning av kor per timme. Korna håller sig mycket lugna och mjölkningsrutinerna är likadana dag efter dag.

Mjölkaren står hela tiden på samma plats och utför uppgiften i det roterande mjölkningsstallet. Mjölkaren lämnar endast sin position för att ta hand om en ko eller maskin med ett problem. Det roterande mjölkningsstallet har ett jämt koflöde som gör det möjligt för den mjölkaren att arbeta utan utan avbrott och kan koncentrera sig på det väsentliga mjölkningsuppgiften. Roterande mjölkningsstall erbjuder en säker och konsekvent arbetsmiljö. Plattforminträde, rutinera före mjölkning, påsättning av mjölkningsorgan och avstigning är moment som sker på samma sätt varje gång i ett roterande mjölkningsstall.

Fördelar med mjölkning i roterande mjölkningsstall

  • Korna har ett mycket kort gångavstånd in i mjölkningsstallet.
  • Korna kommer till mjölkaren. Mjölkaren behöver inte lägga tid på att gå från ko till ko.
  • Plattformen rör sig kontinuerligt i en jämn hastighet som kan anpassas till mjölkarens arbetstakt.
  • Plattformens hastighet anpassas också till gruppens mjölkningsförmåga.
  • Varje ko får lika lång tid för urmjölkning.
  • Gruppstorlek är inte viktigt. Det blir inte något problem med extra kor eller några färre.
  • Varje ko har sitt eget bås. Detta bås ser likadant ut vid varje mjölkning, Kon påverkas inte av rörelser eller störningar av en ko i ett närliggande bås.
  • Nya kor lär sig vad de ska göra mycket snabbt och enkelt. De bara följer kon framför upp på plattformen.
  • Roterande mjölkningsstall passar bra in i utformningen av en mjölkningsanläggning. Kotrafiken styrs enkelt med separata korridorer för in- och utgång där korna går en och en. Den smala utgångskorridoren gör det enkelt att sortera ut kor till behandlingsområdet vid behov.

DeLaval erbjuder två typer av DeLaval roterande mjölkningsstall - PR (Roterande Parallellstall) och HBR (Roterande Fiskbensstall). Korna har huvudet inåt och mjölkaren står på utsidan av plattformen i PR systemet medan korna har huvudet utåt och mjölkaren står på insidan av plattformen i ett HBR system.

Under 2010, presenterades DeLaval AMR det automatiska roterande mjölkningsstallet för stora besättningar.

The world's first automatic milking rotary

DeLaval made history on September 14th, 2010 by announcing the introduction of the world’s first ever automatic milking rotary.

Availability

Not all DeLaval products are available in all countries.

For information about the availability of a specific product, please contact your DeLaval dealer.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.