Båsladugård

Stanchion barn milking system

Mjölkproduktionen har ökat stadigt under de senaste åren, varför din gamla mjölkningsanläggning nu kanske hanterar upp till 50 procent mer mjölk jämfört med tidigare.

En omodern och underdimensionerad mjölkningsanläggning kan orsaka problem med mjölkkvalitet och juverhälsa. Det är självklart att utrustningen måste vara uppdaterad för att undvika dessa problem. Din mjölkningsanläggning är normalt i drift under fyra till sex timmar per dag, 365 dagar om året. Det innebär att anläggningen används 1500 till 2000 timmar per år. Det är inte många andra maskiner som används så mycket i dagens lantbruk.

DeLaval kan erbjuda dig både en ny komplett mjölkningsanläggning eller en uppgradering steg för steg.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.