Rådgivning

Som leverantörer av avancerad teknik har vi även ett ansvar att föra ut kunskap till våra kunder som är användare av tekniken. Vi vill givetvis att våra kunder ska vara så framgångsrika som möjligt. Kunskap och rådgivning är därför en viktig del av vårt erbjudande till mjölkproducenter. Hos oss köper du inte bara en produkt utan får även med dig en massa av vår kunskap. Vi vet att det inte finns ETT råd som passar alla gårdar – all rådgivning måste utgå från förutsättningarna som finns på gården. 

DeLaval VMS™ uppstartsrådgivning
När du investerar i DeLaval VMS™ ingår alltid en uppstartsrådgivning som vi erbjuder tillsammans med Växa Sverige.
Rådgivningen består av tre besök på gården samt online-stöd under den första tiden efter uppstart.

  • Första besöket är i god tid innan uppstart för förberedelse och planering av foderstat, djurförsörjning och nya rutiner.
  • En vecka efter uppstart går rådgivaren igenom driftledningssystemet för daglig styrning och planering, ni ser gemensamt över nya rutiner i VMS-stallet och planerar arbete med önskad funktion och målbild framåt.
  • Under den första månaden efter uppstart följer rådgivaren gårdens produktion och nyckeltal via uppkoppling för att se till att mjölkproduktion, kotrafik och utfodring fungerar som det ska.
  • Det sista besöket är tre månader efter uppstart för ytterligare tillämpningar i driftledningssystemets funktioner och användningspotential.


DeLaval VMS™ optimeringsrådgivning. Med fokus på bättre resultat
VMS-rådgivning för dig som har haft din mjölkningsrobot ett tag och nu vill ta systemet till nästa nivå. En DeLaval VMS-rådgivare går igenom dina systeminställningar för att ge dig ett bättre resultat och mer mjölk i tanken.
Rådgivaren besöker dig på gården och ni går tillsammans igenom nyckeltal för att hitta förbättringsmöjligheter.
Områden i fokus är; mjölkproduktion, mjölkning, kotrafik, VMS-användning, larmanalys samt gruppanalys
Du får en checklista där dina värden kan jämföras med aktuella målvärden• Du får även konkreta förbättringsförslag att jobba vidare med

DeLaval BCS uppstartsrådgivning, för att optimera din automatiska hullbedömning
När du investerar i en DeLaval BCS, hullbedömningskamera ingår alltid uppstartsrådgivning.

  • En certifierad foderrådgivare från Växa Sverige besöker gården under 2 timmar, ca 4-6 veckor efter uppstart.
  • Ni går tillsammans igenom funktioner och rapporter i BCS och driftledningsprogrammet.
  • Efter rådgivningen kommer du även att förstå och kunna tolka innebörden av hullbedömningsgraferna samt kunna ta ut egna rapporter. 


DeLaval Herd Navigator™ uppstartsrådgivning. Hjälper dig att fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt med rätt åtgärd
En utbildning för dig alla som investerar i Herd Navigator™ för att få nytta av programmets fulla potential. Kursen utförs av certifierad Herd Navigatorrådgivare och består av två halvdagsträffar med möjligheter att utöka med ytterligare rådgivning.

  • 3-6 veckor efter uppstart går ni igenom biologin bakom Herd Navigator™-funktionerna samt får en insikt om hur rapporter kan anpassas samt förstå och tolka innebörden av larm.
  • 3-9 månader efter uppstart lär ni er förstå hur Herd Navigator™ kan anpassas och tolkas i arbetet med reproduktion, utfodring och hälsa samt tillämpa systemet i arbetet med daglig styrning. Gårdsanpassade SOP tas fram
  • (1 år efter uppstart finns möjlighet att köpa till ytterligare rådgivning där fördjupad tillämning av reproduktion, utfodring och hälsa där hittills uppnådda resultat med Herd Navigator™ i drift följs upp, samt ekonomisk beräknad nytta.)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.