InService™

 

Effektiv service är starkt kopplat till hållbar mjölkproduktion. Tack vare schemalagd service kan gårdarna se till att produktionen hålls igång kontinuerligt, framförallt när mjölkproduktionen blir större och mer komplex. Det blir färre avbrott, djuren håller sig friskare, lönsamheten ökar och färre nödutryckningar behövs.

Effektiv och professionell service

DeLaval InService™ fokuseras på att förstå våra kunders behov och uppfylla deras krav. Med InService™ får du förebyggande underhåll, rådgivningstjänster och akutservice dygnet runt. Välj den eller de tjänster som passar dig.

Regelbunden schemalagd service är det bästa sättet att bibehålla tillförlitligheten, förbättra effektiviteten och minska risken för akutsituationer och därmed ökade kostnader.Med InService™ förebyggande service får din utrustning service enligt ett regelbundet schema för att bibehålla bästa prestanda.

Våra rådgivningstjänster innefattar kooperativa planeringstjänster för mjölkgårdar samt vägledning och utbildningar om mjölkningseffektivitet och din DeLaval-utrustning för att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat med hjälp av utrustningen, dina anställda och dina kor.

Självklart inser vi att det finns behov av en akutberedskap och erbjuder akuthjälp alla dagar, dygnet runt. Vi tillhandahåller professionell support och originaldelar.

DeLaval InService™ är utformat för att tillmötesgå alla typer av lantbruk runt om i världen, och är flexibelt nog att uppfylla enskilda lantbrukares och gårdars olika behov.

Du kan lita på att DeLaval ger effektiv service.

DeLaval InService™ – Spara 500 kronor för varje 100-lapp du betalar för service.

Servicetekniker och lantbrukare

Sparar tid och pengar

Regelbunden service, tester och kontroller gör din utrustning mer tillförlitlig, verksamheten mer lönsam och minskar din stressnivå. Tiden är alltid viktig: Fördröjningar i mjölkproduktionen är dyra, eftersom störningar får följder på hela gården och kostnaderna kan lätt skjuta i höjden. Förebyggande underhåll är det effektivaste sättet att undvika krissituationer: För varje tia du lägger på underhåll sparar du upp till femtio kronor i minskade följdkostnader.

DeLavals förebyggande underhåll är ett schemalagt underhållsprogram som anpassas till dina behov. Vi har ett världsomspännande nätverk av mer än 3 000 professionella servicetekniker som använder specialutrustning och företagets standardprotokoll vid service på DeLaval-anläggningar. Dessutom bygger DeLavals maskintester på internationella och nationella standarder. Vårt unika testverktyg DeLaval VPR200 används för att utvärdera, kalibrera och ställa in din mjölkningsmaskin med precision.

Personlig service

Ditt program beror på besättningens storlek, antal stallplatser, mjölkningstid och diskningstid – och vi kan även utföra service på din kyl-, utfodrings- och gödselutrustning. Regelbundna tester och underhåll hjälper till att garantera hög systemkapacitet, att öka systemets livslängd samt att minimera stilleståndstiden.

När du har skrivit under ett serviceavtal om förebyggande underhåll genomför en DeLaval-servicetekniker en noggrann genomgång och kontroll av utrustningen för att se till att systemet har optimala prestanda.

Alla delar som byts ersätts med originaldelar och spengummin från DeLaval för att garantera fortsatt driftssäkerhet och tillförlitlighet.

DeLaval akutservice

Vi driver vår egen DeLaval-mjölkgård, Hamra, så vi vet att det alltid måste finnas tillgång till support dygnet runt. Genom vårt globala distributionsnätverk kommer vi nära kunderna och du har tillgång till support dygnet runt, alla dagar. Det är bara att ringa oss.

Rådgivning

Vi utbildar dig och dina anställda vid start av systemet, planerar uppföljningsbesök för systemutvärdering och erbjuder löpande utbildning och rådgivningstjänster för effektivare driftsledning. Din lönsamhet är viktig för DeLaval

Här hittar du din närmaste servicetekniker

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.