Boön

Peter är den enda mjölkproducenten med ekologisk produktion i Älmhults kommun.

Nystart på Boön med modern utrustning för uppbundet

Sedan ett år tillbaka mjölkas det på Boön igen. Peter, som startade sin mjölkproduktion 1981, sålde nämligen korna 2005. Det hade varit kärvt med mjölkproduktionen och Peter hade tappat entusiasmen bland annat för att ett envist problem med sporer drog ner ersättningen för honom. Under några år ägnade han sig istället heltid åt att röja i skogarna efter orkanen Gudrun.

Men när röjningsarbetet var klart började det kännas hur tomt det var i ladugården. Våren 2010 hittade Peter en besättning till salu i skåne som fick komma till Boön. Ladugården behövde dock rustas upp inför kornas ankomst och Peter kontaktade Roger Arvidsson. Det blev en rejäl upprustning. Det nya moderna DelProsystemet med trådlös koppling till driftsledningssystemet införskaffades.

Modern driftsledning

Installationen gick smidigt och allt var på plats lagom tills korna skulle levereras.

För ett år sedan anställdes också Ola Wikingsson till gården och både han och Peter tycker att mjölkningsenheterna är lätta att arbeta med, det går snabbt att mjölka och avtagningen fungerar perfekt. Ola sitter gärna och studerar resultatet i driftsledningssystemet. Han följer upp mjölkmängder och håller koll på statistiken.

Kriget mot sporer är vunnet med Biofoam

Peter berättar också glatt att han helt blivit av med sporerna. Detta tack vare spenrengöringsskummet Biofoam. Det är en produkt från DeLaval som Peter fick tips om genom mejeriet. – Det fungerar fantastiskt bra och jag har pratat med fler som säger samma sak. Jag kan verkligen rekommendera det, säger Peter och ler stort.

Framtidsvisioner

Peter är den enda mjölkproducenten med ekologisk produktion i Älmhults kommun. Det vore roligt att också bli den förste med robot i området också. Men det ligger i så fall en bit framåt i tiden.

Fakta om Boön

Ägare:  Peter Petersson

Antal kor: 40 mjölkande

Areal: 30 ha åkermark och 170 ha skog

Produktion: Ekologisk

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.