Lilla Bosarp

Ligghallen som en gång byggdes för ungdjuren är idag en kall lösdrift för 75 kor med VMS. Efter att ha drivit kor från ligghallen till mjölkningen i det uppbundna stallet i 8 år fick Tomas till slut nog och beslöt sig för att bygga om ligghallen till korna och skaffa VMS. Ett beslut som sparar honom 4 timmar per dag och gett honom och familjen en helt annan livssituation.

Det är en nöjd Thomas Jacobson vi träffar på Bosarp. VMS roboten startades i juni 2011.
- Vi har haft tre nattlarm på 7 månader och inte ett larm på tre månader och ofta när det larmat är det vi själva som klantat oss lite, så det går verkligen bra, berättar Tomas.

Tjänar fyra timmar per dag

- Jag sa att jag inte skulle ha robot men till slut blev det ohållbart att driva kor fram och tillbaka. Jag hann inte med något annat än att mjölka och sköta korna och nu med robot sparar jag 4 timmar om dagen. Nu kan jag vara i skogen eller något annat så det har blivit jättebra. Så för mig var robot ett sätt att slippa mjölka.

Den gamla ligghallen breddades och byggdes om till tre liggbåsrader med plats för 75 kor och med foderbordet längs ena långsidan. Samtidigt byggde vi ihop det med det gamla så vi slipper springa ut och in och det har blivit jättebra. Distriktschef Håkan Åberg i Vaggeryd har varit en bra diskussionspart i den lösningen.

Utfodringen tar 10 minuter

- Nu utfodrar vi en gång per dag då vi lägger in 4 balar på foderbordet. Det tar 10 minuter, berättar Thomas. Det gäller att inte lägga för bra foder på foderbordet för då blir korna slöa och slutar gå och det vill man ju inte. Vi ger kraftfoder i foderstationer och VMS. Jag tycker vi har bra snurr på korna i den fria kotrafiken så det fungerar bra, säger en nöjd Tomas.

- Korna trivs jättebra i den kalla lösdriften och håller sig friska. De har lärt sig systemet och roboten snabbt. VMS har klarat att mjölka alla kor men i och med att det är fri kotrafik så kan jag behöva hämta någon enstaka ko, berättar Thomas.

- Vi har 2,8 till 3 mjölkningar per ko, totalt 160 mjölkningar per dygn och 80% kapacitetsutnyttjande och 29 kg/dygn i snitt så vi tycker det fungerar riktigt bra. Nykalvare har mjölkningstillstånd efter 5,5 timmar. Målet att komma upp i 60 mjölkande har vi nått nu, fortsätter Thomas.  

- Med VMS har vi celltalsräknare OCC installerad som ger celltalet för varje ko vid varje mjölkning. Ett jättebra hjälpmedel som har hjälpt oss mycket då celltalen steg när vi startade VMS men nu är vi tillbaks på bra nivå, berättar Thomas.
- Sedan uppskattar jag mycket att kunna få den avskiljda mjölken från VMS direkt bort till  kalvarna så vi aldrig behöver bära den. Det spar mycket onödigt arbete, fortsätter Tomas.
- Pekskärmen är en annan stor fördel och att man enkelt kan mjölka manuellt. VMS mjölkar ju alla korna så det är skönt att inte ha behövt slå ut ett enda djur.

Håkan Åberg konstaterar att Thomas på Bosarp fått en bra lösning till en rimlig investeringskostnad tack vare att den befintliga ligghallen enkelt kunde byggas om.
- Det är ett härligt lugn i stallet precis som det är i VMS stallar där korna kommer fram och är intresserade för vem som kommer på besök, konstaterar Håkan.

Fakta om Bosarp:

60 mjölkande SLB/SRB (målet är ca 65)
Celltal;  ca 180 000 (har varit högre men går neråt nu)
73 ha åker
27 ha bete
90 ha skog

Statistik:

Lilla Bosarp

Bottnaryd, Sweden

BESÄTTNINGSSTORLEK:

60

BESÄTTNINGSTYP:

Kobesättningar

MJÖLKNINGSSYSTEM:

Automatisk Mjölkning

Gårdens utrustning:

  • DeLaval VMS med celltalsräknare OCC
  • DeLaval frihängande ryktborste
  • DeLaval kraftfoderstation
  • DeLaval kylfläkt

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.