Nissaryd, Gallagård

– Vi bestämde oss tidigt för att investera i mjölkningssystemet DelPro™, berättar Åke Eriksson, som, tillsammans med sambon Pia Holmén driver mjölkgården Nissaryd Gallagård utanför Hyltebruk i Halland. Vi ville ha samma kontroll på mjölkproduktionen som man länge har haft i ett lösdriftssystem och det får vi nu i vår båsladugård med DelPro™.

”Bättre kontroll med DelPro”

– Vi bestämde oss tidigt för att investera i mjölkningssystemet DelPro™, berättar Åke Eriksson, som, tillsammans med sambon Pia Holmén driver mjölkgården Nissaryd Gallagård utanför Hyltebruk i Halland. Vi ville ha samma kontroll på mjölkproduktionen som man länge har haft i ett lösdriftssystem och det får vi nu i vår båsladugård med DelPro™.

DelPro™-systemet hos Åke och Pia består av åtta nya mjölkningsenheter MU480 som är trådlöst kopplade till ett driftsledningssystem i en vanlig dator. Det ger full kontroll över mjölkproduktionen. Mjölkningsenheterna är utrustade med mjölkmätare och provkoppar godkända för provmjölkning. Åke och Pia har ännu inte provmjölkat med mjölkningsenheterna, men de tror att provmjölkningen kommer att förenklas en hel del med DelPro™, då man inte längre behöver koppla om slangar, utan mjölkar som vanligt med den vanliga mjölkningsutrustningen. Det är enkelt att ta ut ett fettprov via de separata provmjölkningskopparna som kopplas till mjölkningsenheterna.

Ladugården är modern, och har rustats i omgångar under de senaste 10 åren. Den är rationell och har en bra miljö för både kor och människor. Korna står i ett treraderssystem i den luftiga ladugården med upphöjt innertak. Mjölkningsenheterna hänger i serviceräls för att minska halkrisken och bespara kroppen från tunga lyft. Korna mjölkas med lättviktsorgan som besparar händer och handleder från överbelastning.

– Den största fördelen med de nya mjölkningsenheterna MU480 är att de kan kopplas till driftsledningssystemet DelPro™, i en vanlig dator, berättar Åke.

Tack vare driftsledningssystemet har Åke och Pia full kontroll på vad varje ko mjölkar – samma kontroll som man länge har haft i lösdriftssystem. Driftsledningsprogrammet är mångsidigt och enkelt att använda. Det finns en komplett kokalender inklusive mjölkningsdata i programmet. Man har möjlighet att följa upp mjölk- och kodata mycket mer exakt än tidigare. Med hjälp av Svensk Mjölks program, Postmästaren, kan man dessutom rapportera provmjölkningsdata till Svensk Mjölk och djurdata till CDB, helt automatiskt, något Åke och Pia har planerat för framtiden.

Gårdsfakta

Gård: Nissaryd, Gallagård

Ägare: Pia Holmén och Åke Eriksson

Anställda: Jenny Hellström, deltid

Antal kor: ca 60

Produktion: 11.600 kg ECM

Övriga uppdrag: Åke är husdjurslärare på Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Värnamo

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.