Rondarve Gård

– Vår lösning med en stationär mixer och en ensilagevagn som automatiskt kör ut fodret på foderbordet har förenklat och underlättat vår foderhantering avsevärt.

Återbesök på Rondarve Gård Gotland

Hösten 2008 besökte Stalltipset Ingvar och Siv Höglund på Rondarve gård. Gården ligger vackert beläget mellan Klintehamn och Hemse på södra Gotland. Det nya stallet hade då varit i drift i ca 5 månader och nu när vi åter besöker Rondarve gård har stallet varit i drift i 15 månader. Frågorna är många hur stallet har fungerat fram till i dag.

– Planering av stallet startade under 2007 tillsammans med DeLavals säljare Anders Olsson. Man diskuterade mycket om hur stallet skulle utformas och vilka kostnader det skulle bli beroende på vilka lösningar man valde. Det blev många förslag innan vi kom fram till den slutgiltiga lösningen, berättar Ingvar och skrattar. Anders nickar och ler.

– Stallets väggar och tak är oisolerade och byggt i limträ. Väggarna är byggda i trä med plåtbeklädnad på utsidan. Det finns plats för 186 mjölkande kor. Rekryteringsdjuren kommer från ett eget, intilliggande stall. Det blev en mjölkgrop 2x12 fiskensstall med Alpro, mjölkmätning och påfösargrind.

– Inredning valde vi CC1800XL med Brisketboard och liggbåsmadrassen M35R för att få bästa möjliga komfort för djuren. Till utfodringen som är fullfoder använder gården DeLavals stationära mixer SM12 och en RA135 grovfodervagn för att köra ut fodret, berättar Ingvar.

– Ventilationen i stallet är skorstenar för frånluft och gardiner för tilluften. Till det har vi monterat sju kylfläktar av typ DF1300, sex i stallet och en i uppsamlingsfållan. Vi har också två stycken lite mindre kylfläktar, DF710 i mjölkgropen. Dessa och den i uppsamlingsfållan styr vi manuellt när vi mjölkar. Vi har också monterat en PCR (PVC) gardin framför mjölkningsstallet så att vi kan stänga till mellan mjölkgropen och stallet under den kalla årstiden, berättar Ingvar.

– Vidare så blev det en CleanMatic utgödsling som skrapar gödseln till en tvärkulvert och sedan vidare till en pumpbrunn och därifrån till den stora gödselbehållaren.

Stalltipset frågar Ingvar hur det har fungerat?

– Vi var lite spända på hur det skulle fungera, framför allt under den kalla årstiden men allt har fungerat väldigt bra.

– I vintras var det tre dagar i sträck när det var 20 grader kallt men inget frös i stallet. Det vi märkte var att det började frysa lite uppe på kanten till båssängarna.

– Mellan mjölkgropen och stallet använder vi DeLavals PRC gardin som vi enkelt kan reglera under mjölkningen så att det blir komfortabelt i mjölkningsavdelningen. Blir det för varmt öppnar vi lite och är det kallt så har man gardinen nere till hälften under tiden man mjölkar för att behålla värmen i mjölkgropen. Det går fort att öppna den när en ny grupp med djur ska gå in i stallet.

– Vår lösning med en stationär mixer och en ensilagevagn som automatiskt kör ut fodret på foderbordet har förenklat och underlättat vår foderhantering avsevärt.

– Utgödslingen har fungerat mycket bra och rännorna är mycket rena tack vare att skrapan har en flexibel skrapa med gummiblad och den unika urindräneringen gör golven torra och fina. Även när det var som kallast var det inga problem. Via styrskåpet kör vi automatiska starter med 1,5 tim intervall. Om vi behöver köra oftare är det väldigt enkelt att ändra intervallerna.

– Ventilationen har fungerat väldigt bra. Det som till början var lite problem var de dagar när det var runt noll grader och vindstilla. Då kunde det bli kondens. Vi löste det med att rikta kylfläktarna snett uppåt i stället för som under den varma årstiden snett nedåt och sedan körde vi dem på lägsta fart. På så sätt så skapade vi lagom mycket luftrörelse i stallet och fukten försvann.

– Kombinationen med inredningen CC1800XL, liggbåsmadrass M35R och Pollybrisketboard gör att korna ligger mycket bekvämt och skyddat och håller sig rena. Vi märker att när det kommer in nya djur i stallet så är det väldigt få som är ”spaltliggare”. Om vi får några sådana så tar det bara någon dag att lära dem hur och var de ska ligga. Man ser på korna att de verkligen trivs i sina mjuka och rymliga liggsängar och det märks på kon att hon känner sig trygg när hon lägger sig ned eller reser sig upp, avslutar Ingvar.

Är det något som skulle ha gjorts annorlunda?

Ingvar kliar sig i huvudet och funderar ett tag.

– Eftersom stallet är ganska brett så är det lite mörkt i mitten av stallet trots att vi har gardinerna helt nedrullade. Vi har funderat på att montera ljusinsläpp mellan skorstenarna och eventuellt också montera några på gavlarna.

– Vi valde lysrör i stallet. Vi diskuterade under byggprocessen om vi skulle använda den nya typen av stallbelysning som har ett ljus som är mer likt dagsljus men tyvärr blev det inte så. Annars har det mesta fungerat som jag har hoppats. Nu när det börjar bli fullt med kor i stallet känner vi att vi är på rätt väg, avslutar Ingvar.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.