Om DeLaval

Varje dag används DeLavals lösningar vid mjölkning och utfodring i över 100 länder över hela världen - DeLaval besöker dessutom över 10 000 mjölkproducenter på deras egna gårdar.

DeLaval har mer än 125 år av erfarenhet och innovation inom mjölkproduktion och hjälper mjölkproducenter att driva sina gårdar på det sätt de önskar. Vårt initiativ Hållbar Mjölkproduktion bidrar till produktion av mer högkvalitativa födoämnen, för fler människor, med lägre miljöpåverkan. Vår Smart Farming strategi har som mål att påverka och forma framtidens mjölkproduktion redan idag. Målet är att påskynda övergången från styrning av mjölkproduktionen till en mer övergripande styrning av gårdens totala lönsamhet. Detta genom nya beslutsverktyg och automationsteknologi för bättre mjölkkvalitet och lönsamhet. 

DeLaval är ett företag inom Tetra Laval Gruppen

Hållbar mjölkproduktion

Läs mer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.