Resultat av CEJA-enkäten

Resultatet av enkänten från CEJA med samarbete med DeLaval, gav ett klart budskap:

"Hjälp oss till ett hållbart europeiskt lantbruk"  

“Europas unga lantbrukare: Skapar en hållbar sektor”-rapporten presenterades vid Europa parlamentet. Talare vid konferensen var bl a EU-kommissionär för Jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan och Nederländernas MEP Jan Huitema. 

Vid öppnandet av konferensen meddelande CEJA President Jannes Maes: “Utan unga lantbrukare ute i Europa skulle framtidens matproduktion och öppna landskap äventyras..” Han sa att rapporten skulle öka medvetenheten för unga lantbrukare inom EU.
Lars Johansson, DeLaval’s Sustainability SVP, presenterade att: “unga lantbrukare känner ett stort ansvar för hållbarhet inom lantbruket.” Han la till att Europa behöver investera mer om forskning inom lantbruket och fokusera på specifika områden. 

Unga europeiska lantbrukare är miljömedvetna och vill bli erkända av samhället för sitt arbete. Men trots att hinder finns, så tror de flesta på att det finns en framtid inom jordbrukssektorn.

Ladda ner rapporten härMediakontakter

Eva Martensson
Informationsansvarig,
Eva Mårtensson
Tel: + 46 8 550 296 40
e-mail:  

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.