Hållbarhet

Idag är vi en del av en värdekedja som behöver öka produktiviteten för att säkerställa livsmedelssäkerhet och säkerhet för 7 miljarder människor – en siffra som förväntas närma sig 9 miljarder år 2050.

Livsmedelsproducenter behöver öka sin lönsamhet och produktivitet men de måste samtidigt minska sin miljöpåverkan. Vetenskapen säger åt oss att öka förändringstakten och avslöjar att det är på gården som de största produktivitetsvinsterna kan göras.  

Termen hållbar, som DeLaval definierar den, är baserad på balansen mellan fyra hörnstenar: Miljö, Djurvälfärd, Socialt ansvar och Gårdens lönsamhet.

Målet är att minska miljöavtrycket och samtidigt förbättra livsmedelsproduktionen, lönsamheten och välmåendet för människor och djur som berörs. Vår roll som företag är att samarbeta med våra kunder för att stötta dem med den teknologi och kunskap de behöver för att förbättra produktiviteten – för att göra mer med mindre.

DeLaval Environmental and Social Report 2012 (endast på Engelska) finns tillgänglig här. Målet är att informera om miljö- och sociala aspekter av vår verksamhet och stödja en dialog med våra intressenter.

 

Corporate governamce

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.