Lär känna Hamra Gård

En besöksdag börjar med presentationer om företaget DeLaval och vår gård Hamra.

Sedan startar turen med en titt på museet och DeLavals historia de senaste 130 åren. Detta innefattar även Hamra Gårds historia och exempel på olika historiska produkter.

Från museet går turen sedan vidare till utställningshallen där en unik samling av de produkter som DeLaval idag tillverkar och säljer världen över visas. Det visar tydligt utvecklingen som görs inom mjölkindustrin i jämförelse med vad som visas i museet.

För våra besökare, i huvudsakligen mjölkproducenter, är de tre olika ladugårdarna på Hamra troligtvis mest intressant. 

  • Den stora ladugården: båsladugården byggdes urspunglingen av Gustaf DeLaval 1900 och hade då plats för 68 mjölkkor.
  • Utvecklingsladugården: lösdriftsladugård med plats för 96 kor där de flesta av våra produkter testas.
  • VMS-ladugården: den nyaste ladugården med plats för 69 kor och en robot för automatisk mjölkning, systemet för frivillig mjölkning VMS.

Mer information

Telefon 08 530 666 60
e-post

Och när du ändå är här…

I anslutning till ditt besök på Hamra kanske din grupp vill se fler gårdar med DeLaval-produkter.  Kontakta oss för mer information.

Se vad som är på gång i Sverige och hämta turistinformation på Visit Sweden.

För mer information

Vänligen ring: 
+46 8 530 666 60

email:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.