AMR™ systembeskrivning

Koingång

Kon kommer in genom en dubbel salongsport som håller kvar en ko åt gången på plattformen. Om kon tvekar att kliva upp på plattformen, trycker en port lätt på henne några gånger så att hon lär sig att inte vara mittemellan. Fotoceller berättar för systemet var hon befinner sig. Sedan ser en sekvensport till att kon kommer till den slutgiltiga positionen på plattformen. Samtidigt roterar plattformen till nästa stopposition för spentvätt. Nästa ko kan nu kliva in i systemet bakom henne.

Spentvätt

Ingångsgrinden har en ID-funktion som lagrar kons spentvättspositioner. Dessa används sedan av roboten när spentvätten utförs. Laserkameran hittar den exakta spenlokaliseringen och varje spene rengörs med en särskild spenkopp och vatten. Därefter torkas spenen genom att koppen långsamt dras av spenen. En mindre mängd mjölk sprutas då också ut i tvättvattnet.

Du kan börja med en robot för spentvätt och en robot för påsättning av mjölkningsorgan och uppnå en kapacitet på 50 kor per timme.

Robotarmar

Påsättning av mjölkningsorgan

Vid plattformens nästa steg tas kon till en robot som sätter på mjölkningsorganet. Med hjälp av en magnetgrip tar roboten upp två koppar på samma gång från magasinet och fäster dessa på spenarna, en åt gången. Först används lagrade spenpositionerna och sedan används en laserkamera för att hitta spenarnas exakta position.

Om det är ett system med 24 mjölkningspunkter kan det vara 2 robotar för spentvätt och även 2 robotar för påsättning av mjölkningsorgan. Det innebär att fyra robotar arbetar samtidigt med fyra kor. Processen tar i genomsnitt 20–30 sekunder för varje robot och för två spenar. De har en kapacitet på ungefär 90 kor/timme med 2 spendusch- 2 mjölkpåsättningsorganrobotar.

Mjölkning

Mjölkningen startar så fort mjölkningskopparna är på spenarna. Mjölken övervakas per kvart med en optisk mjölkmätare som mäter flöde, mängd, blod och konduktivitet. Vakuumnivåerna per kvart övervakas av givare i magasinet och när mjölkflödet stannar eller när koppen sparkas av, återgår koppen automatiskt till magasinet. Maximal mjölkningstid är ca 12 minuter. Om detta inte är nog för t.ex. en ko med stor mjölkmängd (eller annan orsak), kan plattformen stoppas för att vänta eller så kan koppavtagningen tvingas fram. Detta ställer användaren in när systemet konfigureras.

DeLaval AMR™ passar för besättningar på över 300 kor. De första karusellerna kommer att ha en kapacitet på upp till 90 kor/timme, beroende på antalet installerade robotar.

Mjölkningsrobotar i drift

Spendusch

En spenduschrobot kan tvätta spenarna vid den sista mjölkningspunkten.

Koutgång

När kon lämnar plattformen i utgången, kan hon ledas till ett område för vidare behandling eller till ett område där hon återigen har tillgång till mjölkningssystemet. Vanligtvis passerar kon en envägsgrind på vägen härifrån till plattformens ingång för en andra mjölkningsomgång. Anledningen till detta kan vara koppen sparkats av eller inte fästes riktigt.

Koppspolning

Mellan utgången och ingången sköljs mjölkkopparna med vatten på både insidan och utsidan (liknar VMS-processen).

AMR vann pris på EuroTier

DeLaval-filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.