DeLaval AMR

Världens första automatiska mjölkningskarusell

DeLaval AMR™ är utformad för att snabba på övergången från mjölkningsbaserad drift till gårdsbaserad drift. Systemet kan hjälpa mjölkproducenter att öka lönsamheten genom att arbeta smartare för att driva effektiviteten, produktiviteten och hållbarheten.

Vid första anblick ser den ut som en vanlig mjölkningskarusell; skillnaden är att ingen mjölkar! Detta arbete sköts istället av fem robotarmar: från spentvätt och organpåsättning till applicering av hygienisk spray efter mjölkning.

DeLaval AMR™ kan mjölka 90 kor/timme. Med andra ord kan systemet mjölka en besättning på 540 kor tre gånger per dag eller 800 kor två gånger per dag eller någonting däremellan.

DeLaval AMR™ minskar den nödvändiga arbetsinsatsen vid mjölkningen och gör att arbetet istället kan fokuseras på mer stimulerande uppgifter. På många sätt uppfyller den önskningarna hos många av de som jobbar inom mjölkindustrin.

Tänk stort eller starta litet. DeLaval AMR™ är ett skalbart system som passar alla typer av drifter, från fria bås och lösgående drift till betesbaserad drift. Satsa på modellen med fem armar eller börja med en tvåarmad robot och lägg till fler allteftersom verksamheten växer.


AMR™

Din framtid blev precis smartare

DeLaval AMR™ representerar nästa automationssteg för storskalig mjölkproduktion. Systemet har all flexibilitet som behövs för att kunna mjölka många kor på ett kostnadseffektivt sätt på stora gårdar. Förutom att minska arbetsbehovet, omdefinierar DeLaval AMR™ hela sättet på vilket gården sköts.

Lönsamhet

 • Minskat mjölkningsarbete  
 • Mer mjölk per ko
 • Bättre mjölkkvalitet
 • Lägre mjölkningskostnader 

 Driftledning

 • Gården blir en attraktivare arbetsplats 
 • Du får mer tid till att driva verksamheten
 • Frigör mer tid som du kan lägga ner på dina djurs välfärd
 • Integrerad besättningsövervakning 

Flexibilitet

 • Skalbarhet för att kunna expandera när verksamheten växer
 • Automatisk eller manuell mjölkning
 • Passar alla typer av drifter

Innovation award Eurotier

DeLaval AMR wins Innovation Award

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.