DeLaval body condition scoring BCS

Hullbedömning eller Body Condition Scoring (BCS) är den bästa och mest accepterade metoden för utvärdering av kons näringsförsörjning. I vanliga fall är det tidsödande och inte så enkelt eftersom det gärna blir subjektivt.

DeLaval kan snart erbjuda en kamera som läser av kons status och poängsätter enligt den vedertagna BCS-skalan. Genom att hela tiden ha tillgång till kons verkliga BCS kan åtgärder direkt sättas in. Kon kan på så sätt näringsförsörjas optimalt under hela laktationen. Det har betydelse för både reproduktion, mjölkavkastning och foderoptimering.

BCS kameran monteras på en DeLaval VMS ™ eller på en avskiljningsgrind för konventionell mjölkning. Det är en unik lösning genom att kotrafiken inte hindras på något sätt. När kon passerar kameran tas en 3D-bild och hennes BCS registreras i DeLaval DelPro Farm Manager. Resultatet finns direkt tillgängligt för enskilda djur, grupper eller hela besättningen i såväl tabellform som grafiskt vilket gör översikten ytterst enkel och tydlig. DelPro Farm Manager kan ställas in för att meddela dig om en ko faller under en viss poäng.

DeLaval BSC kommer att finnas till försäljning i slutet av 2015.

Fördelar med DeLaval BCS

- Hullbedömer dagligen, konsekvent och korrekt

 

- Tillhandahåller en översikt över individuella djur, grupper eller hela besättningen

 

- Utsätter inte korna för stress under hullbedömningen

 

- Ger automatiserade rapporter om hälsoavvikelser

 

- Resultaten för BCS kan delas med veterinärer och foderrådgivare


- Allt detta möjliggör optimerad utfodring som främjar kornas hälsa

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.