För studenter

Genom att starta din karriär hos DeLaval får du snabbt tillgång till globala möjligheter inom mjölkindustrins utmanande, givande och inspirerande värld.

Arbete för studenter

Vi anställer agronomer, utexaminerade studenter från ekonomiprogram eller handelshögskolor, ingenjörer inom datavetenskap, elektronik, mekanik, produktutveckling, logistik och framställningsmetod.

Examensarbete

DeLaval International tar i genomsnitt emot ca 20 studenter per år för examensarbeten. Ett examensarbete hos oss kan innebära en framtid inom företaget.

Ett examensarbete skall hålla god kvalitet och för att säkerställa detta utannonserar DeLaval International, Tumba sina examensarbeten i två omgångar per år – vår och höst.

Annonserna hittar du under Open Positions på DeLavals internationella huvudkontor, Tumba, länk till Open positions >>.

Rekrytering världen över

Varje DeLaval-kontor ansvarar för sin egen personalrekrytering. Om du vill jobba för DeLaval i något annat land än Sverige hittar du länkar till de olika ländernas hemsidor längst upp på denna sida under rubriken "VÄLJ LAND".
På den globala hemsidan under rubriken Contact DeLaval hittar du även adresser till samtliga DeLaval-kontor.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.